Level
Department
Code
 
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
SINTA Score Overall : 13255 SINTA Score 3Yr : 8519
Code
Teknik Elektro Industri
SINTA Score Overall : 16631 SINTA Score 3Yr : 7646
Code
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
SINTA Score Overall : 12765 SINTA Score 3Yr : 6735
Code
Pendidikan Fisika
SINTA Score Overall : 11946 SINTA Score 3Yr : 6706
Code
Fisika
SINTA Score Overall : 11013 SINTA Score 3Yr : 5889
Code
Bimbingan Dan Konseling
SINTA Score Overall : 9046 SINTA Score 3Yr : 5627
Code
Pendidikan Fisika
SINTA Score Overall : 8273 SINTA Score 3Yr : 5408
Code
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
SINTA Score Overall : 6973 SINTA Score 3Yr : 5251
Code
Pendidikan Matematika
SINTA Score Overall : 7816 SINTA Score 3Yr : 5190
Code
Pendidikan Luar Sekolah
SINTA Score Overall : 6525 SINTA Score 3Yr : 4869
Code
Get More with SINTA Insight