Level
Department
Code
 
Teknik Elektro
SINTA Score Overall : 2578 SINTA Score 3Yr : 1452
Code
Antropologi
SINTA Score Overall : 1967 SINTA Score 3Yr : 1342
Code
Teknik Industri
SINTA Score Overall : 2740 SINTA Score 3Yr : 1296
Code
Sosiologi
SINTA Score Overall : 1853 SINTA Score 3Yr : 1223
Code
Agroekoteknologi
SINTA Score Overall : 2893 SINTA Score 3Yr : 1187
Code
Ilmu Kelautan
SINTA Score Overall : 3048 SINTA Score 3Yr : 1132
Code
Ekonomi Pembangunan
SINTA Score Overall : 1901 SINTA Score 3Yr : 1124
Code
Sistem Informasi
SINTA Score Overall : 2230 SINTA Score 3Yr : 1038
Code
Akuakultur
SINTA Score Overall : 2336 SINTA Score 3Yr : 1014
Code
Ilmu Akuntansi
SINTA Score Overall : 1840 SINTA Score 3Yr : 1002
Code
Get More with SINTA Insight