Level
Department
Code
 
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
SINTA Score Overall : 13146 SINTA Score 3Yr : 8435
Code
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
SINTA Score Overall : 12647 SINTA Score 3Yr : 6670
Code
Pendidikan Fisika
SINTA Score Overall : 11461 SINTA Score 3Yr : 6454
Code
Fisika
SINTA Score Overall : 10791 SINTA Score 3Yr : 5839
Code
Pendidikan Fisika
SINTA Score Overall : 8221 SINTA Score 3Yr : 5359
Code
Teknik Elektro Industri
SINTA Score Overall : 11743 SINTA Score 3Yr : 5133
Code
Pendidikan Matematika
SINTA Score Overall : 7675 SINTA Score 3Yr : 5112
Code
Tata Boga
SINTA Score Overall : 10114 SINTA Score 3Yr : 5014
Code
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
SINTA Score Overall : 6113 SINTA Score 3Yr : 4811
Code
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
SINTA Score Overall : 9362 SINTA Score 3Yr : 4788
Code
Get More with SINTA Insight