Level
Department
Code
 
Pendidikan Agama Islam
SINTA Score Overall : 3249 SINTA Score 3Yr : 1496
Code
Tadris Biologi
SINTA Score Overall : 1713 SINTA Score 3Yr : 1046
Code
Tadris IPS
SINTA Score Overall : 1913 SINTA Score 3Yr : 954
Code
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
SINTA Score Overall : 1321 SINTA Score 3Yr : 611
Code
Tadris Bahasa Inggris
SINTA Score Overall : 1223 SINTA Score 3Yr : 528
Code
Tadris Matematika
SINTA Score Overall : 575 SINTA Score 3Yr : 505
Code
Pendidikan Islam Anak Usia Dini
SINTA Score Overall : 668 SINTA Score 3Yr : 433
Code
Ekonomi Syariah
SINTA Score Overall : 484 SINTA Score 3Yr : 277
Code
Pendidikan Agama Islam
SINTA Score Overall : 258 SINTA Score 3Yr : 208
Code
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
SINTA Score Overall : 276 SINTA Score 3Yr : 146
Code
Get More with SINTA Insight